Valg af behandlingsmetode

Historisk har man til skoliose benyttet følgende behandlingsmetoder:

  • Vent og se (Observation)
  • Korsettering
  • Specifik træning
  • Stivgørende operation

Afgørende faktorer for valg af metode er:

  • Alder
  • Køn
  • Cobb’s vinkel og rotation (ATR)
  • Kurvetype (stabil/ustabil)
  • Biologisk alder (Risser, Tanner, menarchy, stemmeovergang)
  • Resterende vækst

Når man vælger, hvilken konservativ behandlingsmetode, der er optimal for personen på nuværende tidspunkt laves en udregning af progressionsrisiko. Det vil sige, hvor stor risiko der er, for at kurven forværres.

skoliose progression, scoliosis progression
Kurve til udregning af risiko for progression af skoliose – Lonstein & Carlson, 1984

Der er forskel på piger og drenge i forhold til deres vækstperioder. Pigerne går generelt tidligere i pubertet end drengene og derfor er deres vækstkurver ofte forskudt med et par år. Derudover er der store individuelle forskelle på væksten hos piger på samme alder. Dvs to 14-årige kan være hhv Risser 0 (slet ikke i pubertet endnu) eller Risser 5 (fuldt udvoksede, skelet færdigtdannet)

Nedenstående kurve viser forskellene på kønnenes vækst:

skoliose vækst drenge piger
Kurven viser forskelle i piger og drenges vækstspurter

 

Nedenstående kurve illustrerer de forskellige perioder med vækstspurt i et barns udvikling. Kurven er for piger. For drenge er den som udgangspunkt forskudt 2-3 år senere.

skoliose vækstperioder, scoliosis growth periods
Denne kurve viser med de lyserøde felter perioder med primær vækst (ofte aggressiv) i et barns udvikling

SOSORT har udviklet guidelines til valg af den korrekte konservative behandlingsmetode. Læs mere her.

Vent og se

Når der konstateres skoliose i en mild grad (mellem 10-19°) vælges der ofte en periode med observation, hvor der ikke aktivt laves nogen behandlingstiltag. Patienten indkaldes af hospitalet ca. hver halve til hele år for at få taget opfølgende røntgenbilleder med Cobb’s vinkel måling.

Vi har dog den holdning, at man i denne periode med stor fordel kan opstarte specifik træning og hverdagskorrektioner efter Schroth Best Practice metoden for at hæmme udviklingen af kurven. Samtidig gøres barnet mere bevidst om uhensigtsmæssige stillinger i dagligdagen og kan indlære nye vaner tidligt. For mere information:

ScolioFys – fysioterapeuter med speciale i Schroth Best Practice metoden
Schroth Best Practice ved Dr. Hans-Rudolf Weiss
Scoliosis 3DC – specialister i træning af personer med skoliose efter Schroth metoden samt GBW korsettering.

Korsettering

Den bedst dokumenterede behandlingsform til børn/ unge med skoliose er korsettering.  Korsettering benyttes som konservativ behandling til børn/unge, som stadig er i primær vækst, og som har en kurve over 25 graders Cobb’s vinkel. Korsettering kan med fordel vælges helt frem til væksten er fuldstændigt slut, men der foretages altid en individuel vurdering, før man starter korsettering.

Ved afslutning af korsetbehandlingen trappes langsomt ud over ca. 6 måneder efter endt vækst og der afsluttes med natkorsettering. Læs mere om korsetter til skoliosebehandling her.

Yderligere ressourcer vedrørende korsettering:

Scoliosis 3DC
Best Practice Bracing ved Dr. Hans-Rudolf Weiss

Specifik træning

Forskningen har vist, at specifikke kurvebestemte øvelser har større effekt på skoliose end uspecifikke øvelser som ryg, maveøvelser, yoga, pilates mm.

Schroth metoden er den mest anerkendte metode til træning af skoliose og er vidt udbredt i Tyskland og Holland som primære konservative behandlingsmetode til skoliose. Den har de seneste år vundet mere indpas i USA, hvor flere uddannede Schroth terapeuter nu er uddannede.

Schroth Best Practice metoden lægger vægt på at gøre personen i stand til at træne selv med så lidt udstyr som muligt, så træningen nemt kan integreres i hverdagen. Derudover er en vigtig del af behandlingen hverdagskorrektioner – dvs. korrektioner af hverdagsstillinger (siddende, stående, gående, liggende).

Schroth Best Practice exercise Schroth øvelser
3-dimensionel korrektion i Schroth øvelse

Læs mere her

I Danmark arbejder få fysioterapeuter med Schroth metoden og siden 2015 har vi haft to uddannede Schroth Best Practice terapeuter hos ScolioFys i København. På siden Schroth Best Practice kan du se, hvilke uddannede Schroth Best Practice terapeuter der er, i dit område.

På Dr. Weiss’s hjemmeside Schroth Best Practice kan du finde Schroth Best Practice terapeuter i hele verden.

Stivgørende operation

Under opdatering