Skoliose

Skoliose defineres som en strukturel deformitet af rygsøjlen med kurver i sideplanet, man skal dog opfatte skoliose, som en 3-dimensionel problematik og den skal behandles som dette. Diagnosen stilles ud fra et røntgenbillede samt en måling af Cobb’s vinkel og rotationen.

Røntgen skoliose
Typisk røntgenbillede af en person med skoliose. Billedet er set forfra med kurvatur mod højre i brystdelen og mod venstre i lændedelen

Skoliose kan være sekundært til en lidelse, som f.eks neuromuskulære sygdomme. I 75-80 % af tilfældene er skoliosen dog idiopatisk. Dvs at oprindelsen er ukendt.

Skoliose opdeles i Strukturel og Funktionel skoliose.

Strukturel skoliose:

Det strukturelle skoliose betyder at der er strukturelle forandringer enten . Der vil i en strukturel skoliose altid forekomme rotation af rygsøjlen i området med kurven.

Funktionel skoliose:

Den strukturelle skoliose opstår som kompensation for en anden tilstand i kroppen. Det kan f.eks være en benlængeforskel, som får ryggen til at se skæv ud. I en foroverbøjning vil man dog kunne se, at der ikke er rotation af rygsøjlen.

Opdelingen af skolioseoprindelse for strukturel skoliose:

Idiopatisk (75%-80%)
Neuromusculær (5%-7%)
Kongenital (10%)
Recklinghausen (2%-3%)
Andre (Marfan, Beals, … tumors)


Ca. 3-5% af børn og unge har skoliose. Ikke alle er dog behandlingskrævende. En skoliose defineres som en lateral kurve med Cobb’s vinkel på 10 grader eller mere samt rotation af rygsøjlen.

Piger er 10 gange mere udsatte for at få skoliose, der udvikler sig som drenge.

Skoliose er ikke som udgangspunkt en farlig sygdom, og mennesker lever normale, aktive og gode liv. Når diagnosen stilles bør personen henvises til en fysioterapeut med speciale på området. I Danmark findes der ikke så mange, men der bliver større og større opmærksomhed på området, så det vil forhåbentlig ændre sig i fremtiden.

Behandlingen af skoliose afhænger af personens alder, Cobb’s vinkel og resterende vækst.

For yderligere ressourcer om skoliose:

SOSORT – Society on Orthopedic and Rehabilitation Treatment
SRS – Scoliosis Research Society
Scoliosis 3DC