Schroth metoden

Hvad er Schroth metoden

Schroth metoden er en konservativ metode til behandling af skoliose, som benytter specifikke øvelser baseret på kurvemønstret i skoliosen. Øvelserne er asymmetriske og ligner ikke “almindelige” rygøvelser, som mange med skoliose traditionelt bliver sat til at lave.

Schroth metoden benytter en specifik åndedrætsteknik- kaldet RAB (rotational angular breathing), hvor ind- og udånding bruges til at de-rotere og stabilisere i den kurvespecifikke øvelse. Personer der stifter bekendtskab med skoliosespecifik træning med Schroth metoden bliver ofte overraskede over dens gavnlige effekt.

At lære sin ryg og kurver grundigt at kende og at arbejde konsistent med at korrigere ubalancerne er essentielt i forhold til at være succesfuld med at kontrollere sin skoliose. Mulige effekter af at lære og praktisere Schroth træningen er:

  • bremset  eller mindsket progression (teenagere)
  • de-rotation af rygsøjlen
  • bedret lungefunktion (især ved thorakale kurver)
  • øget udvidelse af brystkasse
  • forbedret holdning
  • reduktion eller eliminering af smerter
  • hjælp til selvhjælp – kontroller skoliosen

Schroth metodens ophavskvinde Katharina Schroth udviklede metoden i 1920’erne i Tyskland og metoden er den mest testede og foretrukne konservative behandlingsmetode i mange lande.

I Danmark har der generelt været meget lille kendskab til metoden i fysioterapeutiske kredse, og på nuværende tidspunkt er der kun ganske få uddannede Schroth terapeuter i landet.

Schroth metoden tilrettes individuelt til den enkelte person betinget af den type skoliose vedkommende har. Der instrueres i specifikke øvelser, der spejler kurven og overkorrigerer i modsatte retning.