Korsettering

Historisk har korsetter været en vigtig del af behandlingen af skoliosepatienter. Mange typer har været afprøvet, og der er tradition for brug af bestemte typer af korsetter i de forskellige lande/ verdensdele.  Generelt ønskes det af fagpersoner involveret i korsettering af unge mennesker, at tiden i korsettet medfører så lille indgriben i livskvaliteten som muligt. Af denne grund har man afprøvet mange typer af bløde korsetter, natkorsetter og hårde korsetter af varierende udformning. Forskningen viser dog tydeligt, at hårde korsetter er mest effektive, og at tiden i korsettet er afgørende for resultatet.

Hvad gør et korset

Formålet med at behandle med et skoliosekorset er, at man ønsker at holde kurven stabil, samt at den ikke udvikler sig yderligere (Cobb’s vinkel og rotation). Da skoliosen er 3-dimensionel skal et godt korset korrigere alle 3 plan. Et hårdt korset lavet efter præcise mål af patienten skal lave et tryk for at skubbe kurverne i modsatte retning – helst med en overkorrektion af kurven.

Udover at bremse forværring af kurven (eller med gode korsetter mindske kurven) ønskes med korsettet en forbedring af holdning og dermed en kosmetisk forbedring.

Hvornår behandles med korset

Ifølge SOSORT guidelines bruges korset som konservativ behandling af patienten, når Cobb’s vinklen er >20° og der fortsat er potentiel vækst tilbage. Skoliose kan udvikles gennem hele opvæksten, men som oftest er de i de tidlige teenage år at det er mest eksplosivt.

I Danmark er det ortopædkirurgen på det hospital, som følger patienten, som henviser til korset.

Kan man have en normal hverdag med korset

Der er i princippet ingen begrænsninger, når man bærer korset. For de fleste kræver det en tilvænningsperiode både i forhold til at være i korsettet rent fysisk, men også i forhold til at have det på i skole. Mange er bekymrede over, hvad kammeraterne vil sige og har måske ikke lyst til at vise det frem i starten. Størstedelen af vores patienter, har hurtigt vænnet sig til det og deltager i aktiviteter i skole og fritid som før.

Korsettet tages af, når man er til sportsaktiviteter eller har idræt i skolen.