Behandlingsforløb med Gensingen (GBW) korset

Når korsettet er bestilt

Korsettet bliver fremstillet specielt til hver person. Det betyder, at vi  bestiller det i det øjeblik, vi har lavet scanning og måltagning af personen. Fra bestillingstidspunktet går der ca. 10 dage til vi har det i klinikken. I får en tid til tilpasning af korsettet så snart vi ved, hvornår vi har det på kontoret.

Tilpasning af korsettet

Der laves en tid på ca. 2 timer om mandagen, hvor tilpasning af korsettet foregår sammen med bandagisten. Der sættes komfortpuder på, der hvor korsettet presser på kurven, og det sikres, at personen kan være i korsettet uden gener.

Resten af dagen skal personen have korsettet på og vænne sig til trykket med de pauser, der må være nødvendige. Man skal også forsøge at sove med korsettet på om natten.

Om tirsdagen sættes ca. 1 times af til finjustering, hvis korsettet generer enkelte steder. Ofte er det ved bækkenkanten, at der kan være lidt efterjustering.

Barnet og forældrene instrueres i korrekt påsætning af korsettet, hvilket i opstarten gøres i liggende stilling. I begyndelsen skal korsettet ikke strammes helt ind, da trykket på kurven tager en tilvænningsperiode (ca. 10-14 dage).

Røntgenbillede i korset

Efter ca. en måned i korsettet skal der tages et stående røntgenbillede med korsettet på, og hvor det er strammet helt ind.

På dette billede kan vi se, hvor god en korrektion af kurven, der opnås i korsettet, og om der evt skal ændres tryk. Målet er at kurven reduceres ca. 50% i korsettet. En C-kurve på en fleksibel ryg har større mulighed for en stor korrektion end en S-kurve (dobbeltkurve).

Billedet skal tages stående med fødderne ca. hoftebredde og man skal kigge lige frem. Armene skal være ned langs siden. Det er bedst at få taget billedet bagfra. Inden billedet tages skal der sættes papirclips på korsettet, der hvor det skal lave det primære tryk. På denne måde sikres, at trykket sidder det rigtige sted.

RIO røntgen
En pige med 43 graders kurve og røntgen uden korset til venstre og i korset til højre. Dette er en ekstremt flot korrektion af kurven i korsettet. Man går efter ca. 15 %
Tilpasning efter 6 uger

Ca. 6 uger efter korsettet er kommet på, skal vi foretage en justering af det. Ofte har personen vænnet sig så meget til korsettets tryk på daværende tidspunkt, at det er muligt at øge korrektionen ved yderligere påsætning af puder især til rotationstrykket. Denne tilpasning er inkl. i korsetprisen.

Yderligere tilpasning af korset

Korsettet kan bruges indtil personen er vokset ud af det. Dette kan både ske ved højdevækst i ryggen eller ved breddevækst (f.eks. omkreds af ribben eller bækken). Til tider sker der ændringer med kroppen og kurven, så klassifikationen af kurven bliver en anden, eller kurven er mindsket og kropsformen er ændret, så den bedste korrektion opnås ved at tage mål til et nyt korset.

Vi tjekker bl.a. om trykket stadig ligger rigtigt i forhold til den største rotation og apex af kurven (det mest laterale punkt).

Nogle gange er det muligt at forlænge korsettet en smule i højden under armen og dermed forlænge levetiden. Dette kan kun ske, hvis trykket i øvrigt stadig passer og der er plads til forskydning i korsettet. Tilpasninger udover 6 ugers sker med brugerbetaling afhængigt af tids- og materialeforbrug.

Som hovedregel holder et korset ca. 9 måneder i den primære vækst, men dette er individuelt og kræver altid en vurdering af den enkelte.

Hvor mange korsetter skal bruges

Det er individuelt, hvor hurtigt man vokser ud af sit korset og dermed også, hvor mange der skal bruges gennem vækstperioden. Ved tidlig korsettering af mindre kurver kan man måske hindre, at den udvikler sig inden vækstspurten, så der er mindre risiko for progression i tiden med aggressiv vækst, hvor personen ellers er mest udsat. I det tilfælde er det måske ikke nødvendigt at korsettere mere.

Oftest er kurverne dog store og man kommer sent i gang med god korsettering. Det betyder, at der skal bruges korset indtil væksten er helt slut. Starter man som 13 årig drejer det sig måske om 3 år.  Som nævnt er dette meget individuelt.

Følges på hospitalet

Det er vigtigt, at barnet følges på hospitalet af ortopædkirurgen med røntgenbilleder og måling af Cobb’s vinkel med jævne mellemrum. Derudover skal der estimeres resterende vækstpotentiale for at afgøre, hvornår afvænning af korsettet skal påbegyndes.

Afvænning af korsettet

Når personen er fuldt udvokset (Risser 5) og ikke før, påbegyndes udtrapning af korsettet. Det er vigtigt, at man ikke bare tager korsettet af fra den ene dag til den anden men gradvist vænner kroppen til at være uden igen. Begynder man afvænning for tidligt, kan man risikere at den lille restvækst, der stadig er i kroppen kan få kurven til at skride lidt igen – og det ville være uheldigt efter et korsetforløb.

Der afvænnes fra 23 timer ned til 18 timer til at starte med og derefter gradvist ned til kun at bruge korsettet om natten det sidste halve år.

 Priser:

Gensingen (GBW) korsettet koster DKK 22.000,-  plus moms
Ved 1. konsultation betales depositum på DKK 4.000,- plus moms
Resterende beløb på DKK 18.000 plus moms betales ved udlevering af korsettet

Betaling kan ske kontant eller ved bankoverførsel. Fakturaer fremsendes pr email.