Korsettyper

Gennem tiden er forskellige korsettyper blevet brugt. Historisk er korsetterne blevet til udfra en gipsafstøbning, og derefter tilrettet patienten. De er primært 2 dimensionelle. Nogle af de mest brugte korsetter har været Boston korsettet, Milwaukie korsettet og i nyere tid natkorsettet Providence.

I 1970’erne udvikledes Cheneau korsettet ud fra Schroth klassifikationerne til 3-dimensionel korrektion. Mange benytter fortsat gipsafstøbning til dette, men de nyeste og mest korrigerende varianter er lavet ud fra en 3D skanning med CAD/CAM .